Sanering Umeå

När man måste genomföra en sanering i Umeåtrakten finns vi på Jourstäd att tillgå. Vi har varit verksamma inom branschen i 7 år.. Saneringen leder till en hälsosammare inomhusmiljö och kan till och med vara ett måste för att lokalen ska kunna inhysa människor.

Bränder

I samband med att en brand har ägt rum måste lokalen saneras så att den blir beboelig igen. Förkolnade rester kan innebära en hälsorisk och kan till och med vara giftiga. Vid bränder uppstår även giftiga rökgaser som är ohälsosamma att inandas, varför en utvädring av lokalen är en nödvändig åtgärd. Vinylgolv som har eldhärjats avdunstar giftiga gaser efter det att de har brunnit.

Vattenskador

Om en bostad har blivit översvämmad genom att rör har sprungit läck eller att golvbrunnen har läckt upp vatten kan bostaden bli vattenskadad. Detta orsakar en nödvändig sanering för att inte mögel skall uppkomma, vilket medför en hälsorisk. Vid saneringen ställer man ut kraftiga fläktar som ska torka ut bostadens ytor och möjliggöra en hälsosammare ventilation. Om skadan inte åtgärdas kan den leda till bakteriehärdar samt att skadan ytterligare förvärras och kan gå djupare in i väggar och golv. Innan en sanering mäts fuktighetsgraden hos väggar och golv noggrant med en speciell mätare, för att man ska kunna ta ställning till hur pass stor skadan är och om den behöver vidare åtgärder.

Skadeinsekter och skadedjur

Om en lokal har drabbats av råttangrepp och andra skadeinsekter som till exempel mal, mjölbaggar, myror med mera måste den saneras. Helst sker detta genom att man anlitar den ovannämnda saneringsfirman som då kommer ut och besprutar lokalen. I samband med denna besprutning måste man lämna lokalen tom och kan inte vistas i den under de närmaste timmarna. Detta för att de kemikalier som man använder sig av vid saneringen kan vara skadliga även för människan att inandas.

Vill du få offert från oss eller har du några frågor?