Allergistädning Umeå

Vid särskilda dammansamlingar i lokaler och bostäder kan extra känsliga personer utveckla allergier. Då kan vi komma till undsättning. Inomhusluften kan innehålla särskilda partiklar som kan irritera slemhinnor och de övre luftvägarna när man andas in dem. Detta kan vara särskilt jobbigt om man är allergiker.
Den verksamhet som pågår i en arbetslokal kan även den ha en inverkan på luftens kvalitet. Dammet virvlar upp i luften i samband med att aktiviteten ökar. Den städning som idag utförs i dessa lokaler kan ibland vara otillräcklig i förhållande till hur många personer det finns i lokalerna.

Därför bör det i dessa sammanhang tillsättas en särskild allergistädning som eliminerar att allergener finns kvar efter rengöringen. Man använder sig av en specialutrustning som fördjupar rengöringen och gör den total. Därför finns extra starka dammsugare som har en ökad kapacitet i insuget och som suger in de skadliga partiklarna.

Vad man bör tänka på vid en allergistädning

  • Städningen bör ske varje dag så att inte damm och skadliga partiklar ansamlas i lokalen.
  • Lokalernas möbler tillsammans med de fria ytorna och den övriga inredningen bör vara lättstädade så att man inte behöver flytta runt saker så att dammet rörs upp i luften.
  • De möbler som är klädda och stoppade skall ha en klädsel som man kan ta av och tvätta i en tvättmaskin.
  • Man får inte använda sig av några rengöringsmedel i samband med golvvården. Sopning av golv är inte tillåten, då damm kan komma ut i luften. Istället skall man använda enbart vatten på en golvmopp för att genomföra en fuktmoppning.

Att inte kemikalier används vid golvrengöringen gör att man inte tillsätter medel som kan vara allergiframkallande, då dessa ofta innehåller någon form av parfymer som i sig kan framkalla allergier för extrakänsliga personer. Varmt och rent vatten är därför tillräckligt för att våttorka golven och övriga ytor i lokalen.

Vill du få en offert från oss eller har du några frågor?